Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor Kinderbescherming en over de klachtafhandeling door het BG; PO

Datum: 9 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104914

Klacht over begeleiding van een leerling; PO

Datum: 8 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104905

Klacht over begeleiding leerling en communicatie met ouders; PO

Datum: 8 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104863

Klacht over bindend negatief studieadvies en de interne klachtafhandeling; BVE

Datum: 7 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104957

Klacht over begeleiding, communicatie en onderzoek naar de klacht hierover; PO

Datum: 1 juni 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104924

Klachten over optreden tegen pesten en afhandelen klacht hierover; VO

Datum: 25 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104910

Klacht over stage; BVE

Datum: 16 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104804

Klacht over begeleiding leerling, onjuiste rapporten, ontbreken dyslexieprotocol en wijze van klachtafhandeling; PO

Datum: 11 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104883

Klacht leerkracht over communicatie negatieve beoordeling; PO

Datum: 26 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104881

Bezwaar tegen niet-ontvankelijkverklaring klacht (104893) over schooladvies van drie jaar eerder; PO

Datum: 8 april 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104904