Uitspraken

Resultaten

10 van 222 resultaten weergegeven

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht over bevordering is ongegrond. De school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld.

Datum: 28 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108415

Klacht over klachtbehandeling. Bij de behandeling van een klacht moet het schoolbestuur voldoen aan de eigen klachtenregeling, maar ook aan de elementaire beginselen van behoorlijke klachtafhandeling.

Datum: 27 september 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108172

Klacht over onvoldoende begeleiding en opzegging van vertrouwen door de school. Een school doet er goed aan om de rol van de vertrouwenspersoon die zij heeft ingeschakeld vast te leggen.

Datum: 5 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108225

Klacht van mentor over de communicatie van de teamleider. Als een mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen, moet de school hier in beginsel naar handelen.

Datum: 13 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108404

Een directeur moet een tegen haarzelf gerichte klacht over bejegening niet zelf afhandelen.

Datum: 18 februari 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106508

Klacht over professioneel handelen leerkracht en groepsindeling; PO

Datum: 17 december 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106459

Klacht over buitensluiten leerling door wijze waarop schoolfoto's worden gemaakt; PO

Datum: 16 december 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106471

Vereenvoudigde behandeling; Klacht over bejegening personeelslid en afhandeling klacht; MBO

Datum: 13 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106499

Klacht over onveilige schoolomgeving voor kleuter, en intimidatie door directeur; PO

Datum: 28 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106325