Uitspraken

Resultaten

10 van 215 resultaten weergegeven

Klacht over behandeling bezwaar tegen aanwezigheid Zwarte Piet bij sinterklaasviering; PO

Datum: 8 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106277

Klacht over groepsindeling; PO

Datum: 28 augustus 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106361

Klacht over tussentijdse invoering lesmethode en over klachtbehandeling; PO

Datum: 24 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106210

Klacht over afhandeling door bestuur van klacht over begeleiding; VSO

Datum: 2 september 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104562

Klacht over gedrag leerkracht en afhandeling van klacht hierover; PO

Datum: 1 juli 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104519

Klacht over toegangsontzegging van leerling; PO

Datum: 15 juni 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104499

Klacht ex-werknemer niet-ontvankelijk, bezwaar daartegen ongegrond; VO

Datum: 28 april 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104486

Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

Datum: 24 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104398

Klacht over begeleiding leerling, over begeleiding leerkracht en over klachtafhandeling; PO

Datum: 17 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104370

Klacht over de criteria voor plaatsing in een schakelklas en over de afhandeling van een klacht; VO

Datum: 8 februari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104369