Uitspraken

Resultaten

10 van 340 resultaten weergegeven

Het verzoek over een voorgenomen verwijdering van een leerling is niet-ontvankelijk, omdat de ouders inmiddels de leerling op een andere school hebben ingeschreven.

Datum: 19 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107278

Onbekendheid met het klachtrecht leidt niet tot verschoonbare overschrijding van de verjaringstermijn.

Datum: 27 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107245

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend.

Datum: 21 september 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107312

Een klacht over verjaarde zaken moet na bekendwording van de feiten binnen een redelijke termijn worden ingediend

Datum: 2 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107162

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 19 september 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107829

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894 - 17.10

De LKC adviseert niet over financiële kwesties tussen een ex-werknemer en het schoolbestuur.

Datum: 15 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107142

De klacht van een ex-werkneemster over referenties die na afloop van haar dienstverband zijn afgegeven, is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 15 maart 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107136

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er (nog) geen sprake is van verwijdering van de leerling.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107206

Klacht over niet toekennen onbetaald verlof leent zich niet voor behandeling door de LKC en is daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 3 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107230