Uitspraken

Resultaten

10 van 416 resultaten weergegeven

Advies 08.029 LKC

Datum: 7 juli 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

158-159 LKC; PO

Datum: 7 april 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 07.150

Advies nr. 07.133 LKC; PO

Datum: 12 februari 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Bij de beslissing over de bevordering van een leerling is niet met twee maten gemeten, omdat voor de andere leerlingen een andere situatie gold. Het is aan de school om al dan niet te kiezen voor bijles.

Datum: 22 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106537

De school heeft de signalen over onveiligheid niet onderschat en de overgang naar een nieuwe school niet tegengehouden. De school moet zorgen voor een objectief overdrachtsdossier. De passage met de mening van een leerkracht is niet objectief.

Datum: 27 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106664

Klacht over onzorgvuldige behandeling zoon en niet nakomen van schriftelijke afspraken; PO

Datum: 25 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104030

131-138 LKC

Datum: 5 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.084

Advies nr. 08.073 LKC

Datum: 3 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Om goed te kunnen vormgeven aan een zorgplicht is een goede administratie een randvoorwaarde.

Datum: 1 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106990

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167