Uitspraken

Resultaten

10 van 362 resultaten weergegeven

Om goed te kunnen vormgeven aan een zorgplicht is een goede administratie een randvoorwaarde.

Datum: 1 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106990

De gevolgen van een onvoldoende stage-beoordeling moeten vooraf duidelijk zijn; afspraken over persoonlijke begeleiding moeten planmatig nageleefd worden, ook in een stageperiode die als een laatste kans is geboden.

Datum: 28 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107167

Een school moet helder communiceren over geboden ondersteuning en begeleiding.

Datum: 12 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107149

De school moet duidelijk communiceren over de mogelijkheden en onmogelijkheden om een leerling te begeleiden.

Datum: 14 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107238

School mag aanvullende criteria stellen voor het doorstromen van havo naar vwo.

Datum: 19 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107820

Klacht over weigering bevordering. Vmbo-school had moeten onderzoeken of zij de leerling met ADHD extra ondersteuning kon bieden.

Datum: 16 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107736

Sanctie bij pesten pas nodig indien daaraan voorafgaande maatregelen uit het pestprotocol geen resultaat hebben. Op een hoogbegaafdenafdeling kan individueel ook lesstof op havo-niveau aangeboden worden.

Datum: 25 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106964

De school heeft onvoldoende oog gehad voor de pedagogische en didactische behoeften van de leerling en de leerling is op onvoldoende grond geschorst.

Datum: 9 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107036

De school is niet verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die in het dagelijks leven noodzakelijk is.

Datum: 10 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106926

Een school hoeft geen dubbel schooladvies te geven.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107173