Uitspraken

Resultaten

10 van 348 resultaten weergegeven

Bij de beslissing over de bevordering van een leerling is niet met twee maten gemeten, omdat voor de andere leerlingen een andere situatie gold. Het is aan de school om al dan niet te kiezen voor bijles.

Datum: 22 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106537

Motivering schooladvies schiet tekort.

Datum: 11 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106756

Het schooladvies ligt in de lijn van de gehaalde resultaten.

Datum: 7 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106674

Schreeuwen tegen leerlingen is als pedagogische aanpak niet professioneel.

Datum: 22 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106502

De school heeft de signalen over onveiligheid niet onderschat en de overgang naar een nieuwe school niet tegengehouden. De school moet zorgen voor een objectief overdrachtsdossier. De passage met de mening van een leerkracht is niet objectief.

Datum: 27 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106664

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Datum: 18 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106691

Klacht over onzorgvuldige behandeling zoon en niet nakomen van schriftelijke afspraken; PO

Datum: 25 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104030

131-138 LKC

Datum: 5 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.084

Advies nr. 08.073 LKC

Datum: 3 november 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over gedrag directeur, hygiëne en toezicht schoollocatie en begeleiding leerling; PO

Datum: 6 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105453a