Uitspraken

Resultaten

10 van 414 resultaten weergegeven

Klacht over pestgedrag leerkracht, begeleiding leerling en klachtafhandeling: PO

Datum: 4 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106103

Klacht over begeleiding leerling die wegens ziekte veel heeft verzuimd; VO

Datum: 2 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106146

Klacht over beoordeling spreekbeurt, schenden privacy leerling, houding directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 13 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106149

Klacht over pedagogische benadering en zorg voor veilige onderwijsomgeving; PO

Datum: 7 mei 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106134

Klacht over onveiligheid, communicatie en huiswerkbegeleiding tijdens schorsing; VO

Datum: 23 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106098

Klacht over pedagogisch klimaat en over apart laten werken van een leerling; PO

Datum: 2 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106086

Klacht over schorsing en verwijdering; PO

Datum: 2 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105608

Klacht over begeleiding en over veiligheid op school; PO

Datum: 24 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106042

Klacht over o.a. negatief uitlaten over leerling, niet nakomen van afspraken en onvoldoende inspannen voor het vinden van passende school; PO

Datum: 17 maart 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105968

Klacht over klachtafhandeling, onderwijskundige begeleiding, groepsindeling en over toetsen; PO

Datum: 19 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106047