Uitspraken

Resultaten

10 van 414 resultaten weergegeven

Klacht over niet adequaat reageren op pesten en op faalangst, over niet ingrijpen bij incident met andere ouder en het doen van een AMK-melding; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106087

Klacht over onvoldoende zorg voor veilige schoolomgeving, niet opvolgen adviezen orthopedagoog en psycholoog, tegenwerking bij vinden nieuwe school en verstrekken van informatie aan derden zonder toestemming; PO

Datum: 18 februari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106041

Klacht over inhoud onderwijskundig rapport, over beschuldiging van mishandeling en over onbekendheid met telefoonnummer contactpersoon; PO

Datum: 18 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105051

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034

Klacht over bejegening leerling en over onbevoegde leerkracht; PO

Datum: 4 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104969

Klacht over onderwijskundig rapport (PO), aanmelding vervolgonderwijs en afhandeling incident dochter met docent (VO) en klachtafhandeling door bestuur; PO/VO

Datum: 29 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105074

Klacht over begeleiding leerling en onzorgvuldige communicatie; PO

Datum: 27 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104980

Klacht over begeleiding door mentor en opleidingsmanager; klacht over interne klachtencommissie; BVE

Datum: 26 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104977

Klacht over niet mogen volgen van twee vakken in klas 4 en over onzorgvuldige begeleiding dochter; VO

Datum: 19 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105059

Klacht over niet bieden van een veilige leeromgeving; PO

Datum: 22 augustus 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104970