Uitspraken

Resultaten

10 van 407 resultaten weergegeven

Een school moet de ontwikkeling van een leerling monitoren

Datum: 25 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107114

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht de leerling weigeren, omdat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van deze leerling die vanaf groep 4 speciaal onderwijs volgde.

Datum: 4 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107261

De school moet ook optreden tegen het pesten buiten het schoolterrein.

Datum: 11 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107100

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Naast een schooladvies kan een school een plaatsingsadvies geven.

Datum: 6 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107166

De school heeft de leerling adequaat begeleid en voldoende aandacht besteed aan externe adviezen.

Datum: 26 april 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107122

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief.

Datum: 20 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107148

Klacht over weigering ambulante begeleiding. De school moet onderzoeken of ambulante begeleiding meerwaarde biedt.

Datum: 27 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107918

School heeft een verzoek tot overplaatsing van een leerling en een klacht over frequent tv-kijken in de klas tijdig en adequaat afgehandeld.

Datum: 1 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107199

Een schooladvies dat, gelet op de informatie over de ontwikkeling van de leerling niet onbegrijpelijk is, hoeft niet aangepast te worden.

Datum: 8 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107294