Uitspraken

Resultaten

10 van 407 resultaten weergegeven

De begeleiding op maat is voldoende en het schooladvies praktijkonderwijs past bij de schoolresultaten.

Datum: 9 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107255

De school heeft de leerlingen voldoende begeleid, maar de regie en de communicatie met de ouders had beter gekund.

Datum: 12 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107205

Medewerking ouders is nodig bij onderzoek ondersteuningsbehoefte.

Datum: 4 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107282

103655 Klacht over aanpak problemen bij stage BVE

Datum: 13 maart 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

103356 Klacht over begeleiding en beoordeling stage BVE

Datum: 19 februari 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren.

Datum: 27 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106626

Een vo-school die een leerling met ADD en DCD uitbesteedt aan een roc moet nagaan of extra ondersteuning voor de leerling noodzakelijk is.

Datum: 6 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106787

De school heeft voldoende gedaan om het verzuim van de leerling bespreekbaar te maken en een goede kans op een overgang naar een volgend leerjaar te bevorderen.

Datum: 12 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106899

Mbo-instelling is in gebreke gebleven bij de begeleiding van een leerling die ondanks een negatief studieadvies toch aan de opleiding mocht beginnen en een studiejaar moest overdoen.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106954

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916