Uitspraken

Resultaten

10 van 407 resultaten weergegeven

Klacht over de communicatie met een ouder over de begeleiding van zijn zoon is gegrond. De school heeft onvoldoende duidelijk gecommuniceerd.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108710

Klacht over aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. Een schoolbestuur mag een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen zonder toestemming van ouders.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108637

Klacht over lesrooster en achterstand. School heeft adequate maatregelen genomen om lesrooster aan te passen en achterstand in te lopen.

Datum: 10 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108765

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid het schooladvies kunnen geven; het advies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 27 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108773

Klacht over onderwijs aan zieke kinderen. Het is aan de ouder om informatie te verstrekken over de aandoening en de complicaties daarvan voor het onderwijs.

Datum: 4 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108772

Klacht over passende begeleiding, communicatie over consequenties van een buitenschoolse interventie, het advies speciaal onderwijs en onvoldoende onderwijs tijdens thuiszitten.

Datum: 29 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108698

Klacht over observatie van leerling. Voor collegiale consultatie is geen toestemming van de ouders nodig. School moet wel duidelijk met ouders communiceren over verschil tussen observatie en collegiale consultatie.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108730

Klacht over handelwijze en informatieverstrekking van school aan andere school. Voor doorsturen oude rapportages over de leerling was toestemming nodig.

Datum: 5 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108370

147; PO

Datum: 13 maart 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.139

05.140; VO

Datum: 16 februari 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)