Uitspraken

Resultaten

10 van 407 resultaten weergegeven

Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109358

Klacht over kwaliteit van onderwijs en beëindigen opleiding piloot. De opleiding heeft bij de beëindiging van de opleiding niet het eigen beleid gevolgd.

Datum: 9 december 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109263

Klacht over zorgplicht en behandeling leerlingen, veilige schoolomgeving en melding Veilig Thuis ongegrond. De school heeft twee scholen bereid gevonden de leerlingen te plaatsen.

Datum: 7 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109248

Klacht gegrond over te weinig onderwijs in de periode tijdens de coronacrisis dat de scholen voor 50% van de onderwijstijd onderwijs op school moesten verzorgen. De school heeft geen zwaarwegende redenen gegeven waarom er geen 50% onderwijs werd verzorgd.

Datum: 30 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109279

Klacht over begeleiding en communicatie. De school heeft onvoldoende gecommuniceerd over de toegenomen zorgen over het gedrag van de leerling en over de tlv-aanvraag.

Datum: 2 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109311

Klacht over het besluit dat de leerling naar een andere school moet en klacht over negatieve informatie over de moeder in e-mails. De school had er goed aan gedaan om duidelijk te maken dat het een zienswijze op de samenwerking met de moeder betrof.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109434

Klacht over begeleiding leerlingen tijdens de coronacrisis deels gegrond. Een school moet het afstandsonderwijs afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109372