Uitspraken

Resultaten

10 van 414 resultaten weergegeven

Klacht over het niet doen van een zorgmelding. De school had op zijn minst advies moeten vragen aan Veilig Thuis gezien het hoge en structurele verzuim van de leerling.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109475

Klacht over de begeleiding van een leerling en over de wijze van communiceren door de school.

Datum: 17 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109532

Klacht over weigering gebruik telraam bij toets ongegrond. Het gebruik van een telraam kan afbreuk doen aan het toetsen van de vaardigheden van de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109271

Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij vormgeven ondersteuning en heeft onderwijs geboden toen leerling thuiszat.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109117

Klacht over informatieverstrekking aan derden ongegrond. Niet gebleken is dat de zorgcoördinator onjuiste informatie heeft verstrekt.

Datum: 13 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108937

Klacht over informatieverstrekking over ondersteuningsmogelijkheden van de school en bejegening. De school had explicieter moeten communiceren dat sprake is van een door de overheid bekostigde sbo-school.

Datum: 10 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108889

Klacht over het weigeren van externe specialistische rekenbegeleiding ongegrond. De ondersteuning die de school biedt, is vooralsnog voldoende.

Datum: 17 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109160

Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109358

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109444

Klacht over begeleiding leerlingen tijdens de coronacrisis deels gegrond. Een school moet het afstandsonderwijs afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109372