Uitspraken

Resultaten

10 van 414 resultaten weergegeven

082-083-084; PO

Datum: 2 november 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 05.060

05.047; PO

Datum: 5 oktober 2005
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over dyslexieonderzoek en over handelen leerkracht in privé; PO

Datum: 10 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106015

Klacht over onderwijskundige begeleiding en onveilige schoolomgeving; SVO

Datum: 10 januari 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105875

Klacht over begeleiding, communicatie en dossiervorming; PO

Datum: 23 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105921

klacht over overplaatsen van vwo naar havo; VO

Datum: 11 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105983

Klacht over overgang leerling met autistische stoornis naar hogere groep lopende het schooljaar; PO

Datum: 4 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105851

Klacht over kwalificatie van probleemgedrag en over hardere opstelling school na indienen klacht; PO

Datum: 4 december 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105632

Klacht over bevordering; VO

Datum: 25 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105888

Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

Datum: 20 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105920