Uitspraken

Resultaten

10 van 414 resultaten weergegeven

klacht over kwaliteit en kwantiteit onderwijs, tekortschieten in voorbereiding op het examen en over ondeugdelijke begeleiding bij profielkeuze; VO

Datum: 8 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105794

Klacht over onderwijskundig en opvoedkundig handelen; PO

Datum: 4 november 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105868

Klacht over (fysiek handelen bij) begeleiding van leerling en over mogelijke verwijdering; PO

Datum: 7 oktober 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105594

Klacht over begeleiding en communicatie; VO

Datum: 11 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105793

Klacht over onveilige schoolomgeving en misbruik maken van handtekening; SO

Datum: 5 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105796

Klacht over opgelegde maatregel, over begeleiding van hoogbegaafde leerling, over leerlingdossier en over klachtafhandeling; PO

Datum: 5 september 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105734

Klacht dat school partij koos voor de ex-echtgenoot van klaagster, de zoon van klaagster hardhandig is verwijderd, het weglopen van klaagsters zoon niet adequaat is opgepakt en de zoon bij terugkeer op school geen begeleiding is geboden; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105737

Klacht gescheiden ouder over communicatie, handelwijze schoolmaatschappelijk werkster, schooladvies, ontvankelijkheidsvragen; PO

Datum: 3 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105647

Klacht over gedrag directeur, hygiëne en toezicht schoollocatie en begeleiding leerling; PO

Datum: 6 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105453a

Klacht over wijze waarop school moeder tegemoet treedt over de zorgen over haar zoon; PO

Datum: 28 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105453b