Uitspraken

Resultaten

10 van 416 resultaten weergegeven

05.133; PO

Datum: 7 april 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Motivering schooladvies schiet tekort.

Datum: 11 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106756

Het schooladvies ligt in de lijn van de gehaalde resultaten.

Datum: 7 mei 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106674

Schreeuwen tegen leerlingen is als pedagogische aanpak niet professioneel.

Datum: 22 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106502

Een verzoek te mogen werken met een daisyspeler is tijdig ingewilligd. De interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon hadden zorgvuldiger moeten handelen.

Datum: 14 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106568

Een leerling met ontwikkelingsachterstand is voldoende begeleid. De school is niet duidelijk geweest over de verwijdering en heeft daardoor geen bezwaarmogelijkheid geboden.

Datum: 8 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106564

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Datum: 18 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106691

Klacht over begeleiding leerling. De school heeft onvoldoende regie genomen en onvoldoende gecommuniceerd.

Datum: 16 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107948

Klacht over onvoldoende ondersteuning en begeleiding door de school. De leerling is te lang binnen het regulier basisonderwijs gehouden.

Datum: 21 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107910