Uitspraken

Resultaten

10 van 38 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en ontslag op staande voet; BVE

Datum: 6 maart 2007
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103381

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim; BVE

Datum: 27 februari 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102968 / 103089

Bij een voorwaardelijk disciplinair ontslag moeten de voorwaarden concreet geformuleerd zijn, zodat de werknemer weet wanneer dit ontslag omgezet kan worden in een onvoorwaardelijk ontslag.

Datum: 11 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107164

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim en onvoldoende functioneren; BVE

Datum: 27 juni 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106172

Beroep tegen ontslag primair wegens plichtsverzuim, subsidiair wegens ongeschiktheid voor de functie en meer subsidiair om andere redenen van gewichtige aard, te weten verlies van vertrouwen; BVE

Datum: 13 maart 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106011

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim, subsidiar wegens ongeschiktheid; BVE

Datum: 17 december 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105982

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 11 november 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105927

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 5 maart 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105625

Het ontslag wegens onregelmatigheden bij het opstellen van diploma's is niet proportioneel, omdat andere betrokkenen niet zijn ontslagen; de werkgever mocht wel een schorsing opleggen.

Datum: 2 juli 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106686

Ontslag wegens plichtsverzuim houdt geen stand, omdat niet vastgesteld kan worden of de ontslagbeslissing is gebaseerd op deugdelijk onderzoek door de bedrijfsarts.

Datum: 17 augustus 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106719