Uitspraken

Resultaten

10 van 53 resultaten weergegeven

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 11 november 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106427

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 27 oktober 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106383

Beroep tegen ontslag wegens dringende reden, subsidiair wegens andere redenen van gewichtige aard; BVE

Datum: 17 december 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105933

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 11 november 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105927

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 5 maart 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105625

Verzoek voorlopige voorziening om salarisdoorbetaling na ontslag op staande voet afgewezen.

Datum: 8 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106863

Beroep tegen ontslag wegens dringende reden; VO

Datum: 24 november 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106438

Het ontslag houdt geen stand, omdat het niet onverwijld is gegeven en er geen sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk.

Datum: 22 juni 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106689

Beroep tegen ontslag op staande voet; HBO

Datum: 26 juli 2007
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103481

103768 / 103769 Beroep tegen opschorting bezoldiging, berisping en ontslag op staande voet; PO

Datum: 26 augustus 2008
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)