Uitspraken

Resultaten

10 van 68 resultaten weergegeven

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid is niet toegestaan, omdat de ontslaggronden onvoldoende zijn gebleken. De schorsing houdt ook geen stand omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 8 april 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106562

Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE

Datum: 3 december 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106350

Beroep tegen verlengde schorsing en ontslag gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 8 januari 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104309

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 23 november 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104192

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 26 februari 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103976

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 20 januari 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103938

schorsingen PO

Datum: 6 april 2004
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102474 / 102493 Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheid en tegen 2 orde

De arbeidsverhouding is zo ernstig verstoord dat de werkgever de werknemer heeft kunnen schorsen en ontslaan.

Datum: 25 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107256/107316

Beroep tegen ontslag wegens een gewichtige reden.

Datum: 26 januari 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106415

Beroep tegen ontslag wegens ongeschiktheid/onbekwaamheid dan wel gewichtige reden; HBO

Datum: 3 april 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106043