Uitspraken

Resultaten

10 van 62 resultaten weergegeven

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid is niet toegestaan, omdat de ontslaggronden onvoldoende zijn gebleken. De schorsing houdt ook geen stand omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 8 april 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106562

Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid, subsidiair wegens gewichtige redenen; BVE

Datum: 3 december 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106350

Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; VO

Datum: 16 december 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104305

Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; VO

Datum: 19 november 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104183

Beroep tegen tussentijdse opzegging wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; VO

Datum: 18 juni 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104109

Beroep tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE

Datum: 26 juli 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103164

Ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE

Datum: 13 april 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103148

Bezwaar tegen schorsing en ontslag wegens ongeschiktheid

Datum: 7 december 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104657

Beroepen (2) tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 11 februari 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105576/105577

Beroep tegen ontslag wegens ongeschiktheid/onbekwaamheid dan wel gewichtige reden; HBO

Datum: 3 april 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106043