Uitspraken

Resultaten

10 van 79 resultaten weergegeven

De wijziging van het uitstroomprofiel in het ontwikkelingsperspectief naar 'arbeidsmarkt' is redelijk, omdat de school de leerling niet langer kan begeleiden binnen de theoretische variant van deze praktijkschool.

Datum: 12 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107388

Geschil over vaststelling ontwikkelingsperspectief; verzoek gegrond omdat niet met de ouders is overlegd en omdat het plan onvolledig is.

Datum: 21 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107890

De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten zijn vermeld in de onderbouwing van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 14 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107178

Een school moet de ontwikkeling van een leerling monitoren

Datum: 25 mei 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107114

De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten zijn vermeld in de onderbouwing van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107269

Een opdc mag van ouders vragen dat zij instemmen met de aanpak in een ontwikkelingsperspectief.

Datum: 20 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107148

Geschil over voorgenomen verwijdering leerlingen en het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen; een ontwikkelingsperspectief ontbreekt.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108148

Een school blijft ook in geval van handelingsverlegenheid verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs.

Datum: 8 augustus 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107241

Als de school na bezwaren van ouders het ontwikkelingsperspectief aanpast, moet zij dit duidelijk met ouders bespreken en aangeven dat zij vervolgens het ontwikkelingsperspectief vaststelt.

Datum: 13 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107447

Ontwikkelingsperspectief komt voldoende tegemoet aan ondersteuningsbehoefte leerling.

Datum: 28 mei 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106703