Uitspraken

Resultaten

10 van 75 resultaten weergegeven

Overplaatsingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende is voldaan aan de verplichting om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Datum: 30 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106679

Ontwikkelingsperspectief is onvoldoende onderbouwd en er is onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders geweest.

Datum: 30 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106632

Voor de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief moet voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders plaatsvinden.

Datum: 20 februari 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106581/106582/106586

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 28 januari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106544

Geschil over ontwikkelingsperspectief

Datum: 12 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106517

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief.

Datum: 18 november 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106487

De school die de leerling heeft verwezen naar een bovenschoolse voorziening (OPDC) behoudt de regiefunctie over het opp; over de bijstelling van het opp moet de school op overeenstemming gericht overleg met de ouder voeren.

Datum: 17 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107067

Een ontwikkelingsperspectief moet aan alle wettelijke eisen voldoen.

Datum: 1 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107090

Als de met gezag belaste ouder instemt met het ontwikkelingsperspectief hoeft de school met de verzorger van de leerling niet opnieuw op overeenstemming gericht overleg te voeren.

Datum: 30 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107127

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is wegens motiveringsgebreken gegrond.

Datum: 25 april 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107168