Uitspraken

Resultaten

10 van 75 resultaten weergegeven

Geschil over verwijderingsbeslissing;

Datum: 18 juli 2014
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106295

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo is ongegrond omdat nu van het regulier onderwijs niet gevergd kan worden dat het deze leerling met twee jaar leerachterstand begeleidt.

Datum: 25 maart 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106645

Het verzoekschrift tegen het ontwikkelingsperspectief is te laat ingediend en is daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 8 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106885

Het concept-ontwikkelingsperspectief sluit onvoldoende aan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 14 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106795

Een school moet ouders nauw betrekken bij het opstellen van een handelingsplan.

Datum: 17 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106710

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt begrensd door de kaders van het schoolondersteuningsprofiel.

Datum: 29 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108203

Klacht over onvoldoende begeleiding. De geboden begeleiding moet zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 24 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108098

Geschil over verwijdering. De feitelijke situatie is gelijk te stellen met verwijdering.

Datum: 6 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108250

De voorgenomen verwijdering van de vso-school is redelijk omdat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont en de begeleidingsmogelijkheden zijn uitgeput.

Datum: 22 mei 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107619

Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107649