Uitspraken

Resultaten

10 van 75 resultaten weergegeven

De aanpassing van het uitstroomprofiel van het ontwikkelingsperspectief van 'vervolgonderwijs' in 'arbeid' is redelijk omdat de leerling niet in staat is het diploma te halen.

Datum: 27 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107629

Geschil over (voorgenomen) verwijdering. School mag niet tot verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte overgaan als er geen volwaardig ontwikkelingsperspectief is.

Datum: 18 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108252

Geschil handelingsdeel ontwikkelingsperspectief. De beschrijving van het handelingsdeel moet aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 6 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107942

Geschil verwijdering. De verwijdering houdt geen stand vanwege onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en omdat de ernst van het gedrag van de leerling niet is aangetoond.

Datum: 30 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107908

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en er geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 7 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107914

Geschil over ontwikkelingsperspectief. De uitstroombestemming moet goed onderbouwd zijn.

Datum: 5 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107989

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 21 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108056

Geschil ontwikkelingsperspectief. Verzoek is niet-ontvankelijk omdat de leerlingen inmiddels naar een privéschool gaan.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108029

Het bezwaar tegen het ontwikkelingsperspectief is gegrond omdat de school de uitgangspunten voor de begeleiding had gewijzigd terwijl de ouders en het samenwerkingsverband het daar eerder al over eens geworden waren.

Datum: 17 november 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107011

Voor deze chronisch zieke leerling die gedeeltelijk naar school wil en kan en voor wie het diploma haalbaar is, ligt aanpassing van het ontwikkelingsperspectief t.b.v. afstandsonderwijs of inhuur expertise voor de hand.

Datum: 21 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107031