Uitspraken

Resultaten

10 van 208 resultaten weergegeven

Directeur treedt niet de-escalerend op en bestuur handelt niet zorgvuldig bij verwijdering leerling.

Datum: 2 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106652

School heeft juist gehandeld door twee incidenten als verschillend te beoordelen en niet op dezelfde manier te bestraffen.

Datum: 29 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106648

Schreeuwen tegen leerlingen is als pedagogische aanpak niet professioneel.

Datum: 22 april 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106502

Een school moet voldoende voorkomen dat fysiek ingrijpen noodzakelijk wordt.

Datum: 15 april 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106643

Het is raadzaam desgevraagd het onderwijskundig rapport ter inzage aan ouders te geven voordat het wordt verstuurd aan de nieuwe school.

Datum: 18 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106691

Klacht tegen directeur n.a.v. signalen over grensoverschrijdend gedrag leerlingen; PO

Datum: 21 april 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104056

Klacht over onzorgvuldige behandeling zoon en niet nakomen van schriftelijke afspraken; PO

Datum: 25 maart 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104030

Klacht van ouders over het nemen van onvoldoende (passende) acties n.a.v. diverse klachten over het gedrag van een groepsleerkracht; PO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104065/08.159

Klacht over overplaatsing, niet nakomen van afspraken en het belachelijk maken van een leerling; VO

Datum: 9 januari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104105

139 LKC

Datum: 3 december 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.091