Uitspraken

Resultaten

10 van 24 resultaten weergegeven

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; BVE

Datum: 16 januari 2007
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103310

Beroep tegen overplaatsing; BVE

Datum: 12 juli 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102921

Verzoek schorsing overplaatsing in voorl. voorz. BVE

Datum: 10 augustus 2005
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102923

Bij een disciplinaire overplaatsing moet de werkgever motiveren waarom de feiten die eraan ten grondslag liggen, plichtsverzuim opleveren.

Datum: 24 oktober 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107675

De disciplinaire overplaatsing kan geen stand houden omdat de feiten die de werkgever aan het plichtsverzuim ten grondslag heeft gelegd, niet zijn komen vast te staan.

Datum: 7 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107124

De disciplinaire overplaatsing kan geen stand houden omdat de feiten die de werkgever aan het plichtsverzuim ten grondslag heeft gelegd, niet zijn komen vast te staan.

Datum: 7 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107126

Beroep tegen overplaatsing als disciplinaire maatregel; BVE

Datum: 28 januari 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105521

Beroep tegen overplaatsing; BVE

Datum: 17 februari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105894

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; BVE

Datum: 8 mei 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105696

Beroep tegen berisping en overplaatsing; HBO

Datum: 20 mei 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103683