Uitspraken

Resultaten

10 van 259 resultaten weergegeven

Instemmingsgeschil - artikel 14a Wms (ondersteuningsplan); PO

Datum: 12 juni 2014
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 106185 - 14.07

artikel 12 lid 1 onder b WMS (vaststelling samenstelling van de formatie)

Datum: 28 juni 2013
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105853 – 13.06 Instemmingsgeschil centrale dienst samenwerkingsverband PO

Beroep tegen rddf-plaatsing; PO

Datum: 13 januari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105935

Beroepen tegen besluiten tot rddf-plaatsing; PO

Datum: 6 januari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105930/105931/105943/105944/105947

Beroepen tegen rddf-plaatsing; PO

Datum: 9 december 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105906 t/m 105917

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte die lang thuis heeft gezeten, weigeren.

Datum: 3 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107163

Het besluit tot afgifte tlv waarbij zonder motivering is afgeweken van de procedure tot afgifte, is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107145

School voor vso cluster 4 mocht leerling weigeren die na proefplaatsing in regulier onderwijs wil overstappen naar cluster 2-onderwijs en in de tussentijd toelating verzoekt bij zijn oude school.

Datum: 23 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107185

Het samenwerkingsverband moet de toelaatbaarheidsverklaring deugdelijk motiveren en kan daarbij niet volstaan met alleen een controle van de procedure.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107186

De weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij een school in oprichting, valt onder de bevoegdheid van de Commissie. Het verweer dat de school vol is, slaagt niet omdat er geen consequent en transparant toelatingsbeleid is.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107180