Uitspraken

Resultaten

10 van 446 resultaten weergegeven

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend.

Datum: 21 september 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107312

De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust en onveiligheid als gevolg van gebeurtenissen waar de leerling bij betrokken was. Het aanbod van twee andere scholen is redelijk omdat deze voldoende nabij zijn.

Datum: 26 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107359

De didactische en sociaal-emotionele achterstand van de leerling rechtvaardigt afgifte van een tlv voor het sbo.

Datum: 28 september 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107339

De toelaatbaarheidsverklaring moet de belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen en de inhoudelijke afwegingen van het samenwerkingsverband vermelden.

Datum: 4 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107374

De wijziging van het uitstroomprofiel in het ontwikkelingsperspectief naar 'arbeidsmarkt' is redelijk, omdat de school de leerling niet langer kan begeleiden binnen de theoretische variant van deze praktijkschool.

Datum: 12 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107388

De voorgenomen verwijdering van de leerling en haar plaatsing op een bovenschoolse voorziening is redelijk, omdat de leerling onveilige situaties veroorzaakte en de school geen onderzoek mocht uitvoeren.

Datum: 22 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107362

De school mag een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren, als niet met de ouders is besproken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 4 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107793

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 19 september 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107829

Geschil verwijdering. De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 18 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107821

Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft.

Datum: 31 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107871