Uitspraken

Resultaten

10 van 446 resultaten weergegeven

Verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school niet kan voorzien in zijn ondersteuningsbehoefte en de vader onderzoek en bespreking heeft geblokkeerd.

Datum: 8 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107839

Bezwaar tegen afgifte toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 1 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107891

Geschil over verwijdering leerling. De school kan de leerling verwijderen omdat zij niet de juiste ondersteuning kan geven.

Datum: 2 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107877

De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 13 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107880

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond wegens schending procedure uit het Ondersteuningsplan.

Datum: 15 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107893

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering.

Datum: 17 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107865

Geschil over vaststelling ontwikkelingsperspectief; verzoek gegrond omdat niet met de ouders is overlegd en omdat het plan onvolledig is.

Datum: 21 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107890

Het samenwerkingsverband moet de toelaatbaarheidsverklaring deugdelijk motiveren en kan daarbij niet volstaan met alleen een controle van de procedure.

Datum: 18 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107186

De weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij een school in oprichting, valt onder de bevoegdheid van de Commissie. Het verweer dat de school vol is, slaagt niet omdat er geen consequent en transparant toelatingsbeleid is.

Datum: 25 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107180

Het verwijderingsbesluit is redelijk, omdat de leerling zich voortdurend niet aan de schoolregels hield en de school handelingsverlegen was geworden. De school heeft aan haar zorgplicht voldaan, omdat voor een andere school is gezorgd.

Datum: 13 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107176