Uitspraken

Resultaten

10 van 323 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling met syndroom van Down. Het VRPH-verdrag en de gelijkebehandelingswetgeving doen er niet aan af dat grenzen van begeleiding bereikt kunnen zijn en de verwijderingsbeslissing redelijk is.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108603

Geschil over verwijdering. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van verwijdering of van een voornemen daartoe.

Datum: 9 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108616

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster 4 is ongegrond. Het samenwerkingsverband moet zijn advisering over het type onderwijs binnen cluster 4 deugdelijk motiveren in zijn besluit op het bezwaar.

Datum: 28 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108605

De toelaatbaarheidsverklaring moet gebaseerd zijn op het ontwikkelingsperspectief van de leerling en op het onderwijs- en zorgaanbod in de regio en niet op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband.

Datum: 1 mei 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108674

De verwijzing van de leerling naar het vso voldoet niet aan eisen van de zorgplicht, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Datum: 14 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106941

De beslissing om de leerling vanwege zijn gedrag te verwijderen van de reguliere basisschool is redelijk, omdat de gedragsproblemen aanzienlijk zijn.

Datum: 19 oktober 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106911

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond omdat het samenwerkingsverband de bezwaarprocedure onjuist heeft gevoerd en de ondersteuningsbehoefte onvoldoende in beeld is gebracht.

Datum: 21 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106953

Het bezwaar van de ouder tegen de afwijzing van de toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo is niet-ontvankelijk omdat procedureel belang voor de ouder ontbreekt.

Datum: 3 november 2015
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 106887

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond, omdat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet voldoende is onderzocht en zijn onderwijsbehoeften te algemeen zijn verwoord.

Datum: 4 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108715

De school heeft onvoldoende onderzocht of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van twee aangemelde leerlingen.

Datum: 22 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106841