Uitspraken

Resultaten

10 van 296 resultaten weergegeven

Deskundige die adviseert over de toelaatbaarheid van de leerling mag niet afkomstig zijn van de school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt.

Datum: 4 januari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107442

Een toelaatbaarheidsverklaring is niet bedoeld om te onderzoeken welk type school voor de leerling passend is; dergelijk onderzoek moet voor afgifte van de tlv gebeuren.

Datum: 6 februari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107496

De Commissie kan een schoolbestuur niet verplichten een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107500

Als een school een leerling verwijdert vanwege het gedrag van ouders moet er een onwerkbare situatie zijn en moeten verschillende maatregelen zijn ondernomen om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 2 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107484

Geschil over verwijdering gegrond. De school moet de ondersteuning van de leerling aan de hand van een ontwikkelingsperspectief vormgeven.

Datum: 27 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108684

Geschil over voorgenomen verwijdering gegrond. De school had een actueel ontwikkelingsperspectief moeten opstellen en onderzoek moeten doen naar de resterende ondersteuningsmogelijkheden.

Datum: 27 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108661

Geschil over verwijdering. Een reguliere basisschool mag een leerling vanwege fysiek grensoverschrijdend gedrag verwijderen.

Datum: 14 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108662

Geschil over weigering toelating gegrond vanwege onvoldoende onderzoek. Termijnoverschrijding is verschoonbaar vanwege ontbreken van informatie over bezwaarmogelijkheid en indiening verzoek bij de Commissie.

Datum: 8 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108771

De toelaatbaarheidsverklaring kan niet in stand blijven omdat het diagnostisch beeld van de leerling niet duidelijk genoeg is.

Datum: 26 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107732 en 107733

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Als de twee deskundigen het oneens zijn, is vereist dat een derde deskundigenverklaring de tlv ondersteunt.

Datum: 18 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108711