Uitspraken

Resultaten

10 van 446 resultaten weergegeven

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er (nog) geen sprake is van verwijdering van de leerling.

Datum: 15 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107206

Na een overbruggingsperiode op het opdc mocht de oude school de toelating weigeren, omdat de leerling was aangewezen op vso en daar op korte termijn zou starten.

Datum: 17 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107110

Verwijdering van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan pas als onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Datum: 22 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107219

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven, omdat nog geen andere school bereid is gevonden om de leerling te plaatsen.

Datum: 24 juni 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107228

Reguliere school voor voortgezet onderwijs mocht de leerling weigeren, omdat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van deze leerling die vanaf groep 4 speciaal onderwijs volgde.

Datum: 4 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107261

Reguliere vo-school mocht leerling met extra ondersteuningsbehoefte weigeren, omdat de leerling niet voldoet aan het vereiste minimale onderwijsniveau voor toelating tot de school.

Datum: 8 juli 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107235

De belangrijkste overwegingen uit de deskundigenadviezen moeten zijn vermeld in de onderbouwing van de toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107269

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven omdat wettelijke bepalingen en interne, door school en bestuur vastgestelde regels, onvoldoende zijn nageleefd.

Datum: 18 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107242

Geschil over verwijdering leerling. Het besluit is redelijk, omdat de school niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en ouders onderzoek weigeren.

Datum: 22 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108077

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat de school onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling heeft gedaan.

Datum: 5 april 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108128