Uitspraken

Resultaten

10 van 446 resultaten weergegeven

Voor het indienen van een bezwaarschrift gericht tegen de toelaatbaarheidsverklaring die is toegekend aan een meerderjarige is een machtiging van die meerderjarige vereist.

Datum: 17 november 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107455

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven omdat onvoldoende extra ondersteuning aan de leerling is geboden.

Datum: 14 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107420

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

Datum: 18 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107426

De voorgenomen verwijdering van leerling is redelijk, omdat zij niet in staat is het praktijkgedeelte van het vmbo te halen en de verwijzing naar de Tussenvoorziening van het samenwerkingsverband of naar voortgezet speciaal onderwijs voor haar passend is.

Datum: 5 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107438

Als de school na bezwaren van ouders het ontwikkelingsperspectief aanpast, moet zij dit duidelijk met ouders bespreken en aangeven dat zij vervolgens het ontwikkelingsperspectief vaststelt.

Datum: 13 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107447

Een school die op de hoogte is van gedragsproblematiek bij een leerling, moet de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen.

Datum: 13 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107450

Een leerling in het vso met het uitstroomprofiel dagbesteding, stroomt als regel uit als hij niet meer leerplichtig is en een plaats krijgt in een instelling voor dagactiviteiten.

Datum: 19 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107430

Voor de beoordeling van het bekostigingsniveau van de tlv voor een leerling met een ernstige meervoudige beperking, mag het samenwerkingsverband uitgaan van de landelijke EMB-regeling en de EMB-richtlijn.

Datum: 20 december 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107454

Geschil over oprichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Datum: 18 november 2013
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Publicatienummer: 105998

De school heeft de zorgplicht geschonden, omdat voor een leerling die afstroomde van havo naar vmbo geen andere school is gevonden. De Commissie is bevoegd, omdat de feitelijke situatie op een lijn gesteld moet worden met een verwijdering.

Datum: 11 juni 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106740