Uitspraken

Resultaten

10 van 446 resultaten weergegeven

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 28 januari 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106544

Geschil toelating leerling tot de basisschool.

Datum: 15 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106528

Geschil over ontwikkelingsperspectief

Datum: 12 januari 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106517

Geschil over toelating leerling tot mavo.

Datum: 18 december 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106504

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief.

Datum: 18 november 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106487

Geschil over toelating leerling tot regulier gymnasium.

Datum: 23 oktober 2014
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106465

Alleen het bevoegd gezag van een school kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Datum: 7 maart 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107103

Samenwerkingsverband moet zich bij de beslissing tot afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring houden aan de procedure en de criteria van zijn ondersteuningsplan.

Datum: 3 maart 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107093

Een vo-school die een leerling met ADD en DCD uitbesteedt aan een roc moet nagaan of extra ondersteuning voor de leerling noodzakelijk is.

Datum: 6 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106787

De school die de leerling heeft verwezen naar een bovenschoolse voorziening (OPDC) behoudt de regiefunctie over het opp; over de bijstelling van het opp moet de school op overeenstemming gericht overleg met de ouder voeren.

Datum: 17 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107067