Uitspraken

Resultaten

10 van 263 resultaten weergegeven

De ondersteuningsbehoefte van de leerling rechtvaardigt geen afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring-vso.

Datum: 10 januari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107483

Deskundige die adviseert over de toelaatbaarheid van de leerling mag niet afkomstig zijn van de school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt.

Datum: 4 januari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107442

De verwijdering van een leerling uit groep 8 is alleen mogelijk als er zwaarwegende argumenten zijn en alle begeleidingsmogelijkheden zijn benut.

Datum: 6 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107033

Het bezwaar tegen het niet-toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de leerling voldoet aan de criteria voor praktijkonderwijs.

Datum: 14 januari 2016
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107044

Het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is gegrond, omdat de beslissing niet is gemotiveerd en de voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie niet bevoegd is.

Datum: 19 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107046

Een reguliere vo-school die handelingsverlegen is en een passende vso-school gevonden heeft, mag de leerling verwijderen. Dat de nieuwe school niet de door ouders gewenste christelijke grondslag heeft, is niet verwijtbaar.

Datum: 4 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107039

Verwijdering van een leerling na ernstige incidenten, waarbij acuut gevaarlijke situaties zijn ontstaan, mag. De school moet dan wel zelf een andere school zoeken die bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 13 januari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107048

Een verwijderingsbesluit kan niet in stand blijven, omdat niet is voldaan aan de hoorplicht en de zorgplicht en het onvoldoende is gemotiveerd.

Datum: 18 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107041

Het besluit om een leerling te verwijderen van school moet voldoen aan het ondersteuningsbeleid van de school.

Datum: 27 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107066

Mogelijkheid van aanmelding van leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag niet afhankelijk worden gemaakt van een voorafgaande observatie. De zorgplicht rust op het bevoegd gezag en wordt uitgevoerd door diens school van aanmelding van voorkeur ouders

Datum: 1 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107070