Uitspraken

Resultaten

10 van 113 resultaten weergegeven

Directeur treedt niet de-escalerend op en bestuur handelt niet zorgvuldig bij verwijdering leerling.

Datum: 2 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106652

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Klacht over (niet optreden tegen) pesten, alsmede over de gang van zaken rond de verwijdering van school en informatieverstrekking aan de nieuwe school; PO

Datum: 18 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104060

Klacht over pesten en pedagogische begeleiding; SBO

Datum: 13 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104077

Advies nr. 08.099 LKC

Datum: 18 december 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

059 LKC

Datum: 13 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: Advies nr. 08.045

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

047; PO

Datum: 18 september 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.046

06.017; PO

Datum: 12 mei 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

123-124; VO

Datum: 17 december 2007
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 07.093