Uitspraken

Resultaten

10 van 209 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 7 december 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103166

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 16 augustus 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103186

Beroep tegen overplaatsing; BVE

Datum: 12 juli 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102921

Beroep tegen disciplinaire schorsing; BVE

Datum: 27 juni 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103157

Beroep tegen berisping; BVE

Datum: 3 mei 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103125

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim; BVE

Datum: 27 februari 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102968 / 103089

Verzoek schorsing overplaatsing in voorl. voorz. BVE

Datum: 10 augustus 2005
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102923

Bezwaar tegen schorsing en ontslag

Datum: 3 juli 2008
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 08.001

Bij een disciplinaire overplaatsing moet de werkgever motiveren waarom de feiten die eraan ten grondslag liggen, plichtsverzuim opleveren.

Datum: 24 oktober 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107675

Een waarschuwing die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan een eerder opgelegde en weer ingetrokken berisping, is aan te merken als een disciplinaire maatregel.

Datum: 1 november 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107626