Uitspraken

Resultaten

10 van 209 resultaten weergegeven

Bij een voorwaardelijk disciplinair ontslag moeten de voorwaarden concreet geformuleerd zijn, zodat de werknemer weet wanneer dit ontslag omgezet kan worden in een onvoorwaardelijk ontslag.

Datum: 11 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107164

Beroep tegen berisping docent wegens onjuist gevoerde administratie is ongegrond.

Datum: 15 mei 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108081

Beroep tegen berisping ongegrond. De werkgever heeft in redelijkheid een berisping op mogen leggen.

Datum: 24 mei 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108119

De vaststaande feiten die tot plichtsverzuim leiden, zijn niet zodanig dat de schorsing als disciplinaire maatregel hierbij past.

Datum: 28 november 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107334

De berisping wegens grensoverschrijdend gedrag houdt geen stand omdat het daaraan ten grondslag gelegde schofferen van een leidinggevende, niet is komen vast te staan.

Datum: 20 december 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107326

Als een werkgever besluit dat een werknemer beoordeeld moet worden en in dat kader een lesbezoek nodig is, dan moet de werknemer daaraan meewerken.

Datum: 23 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107449

Beroep tegen ontslag op staande voet; BVE

Datum: 8 januari 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105492

Berisping wegens het afnemen van een tentamen dat de studenten al eerder als proeftentamen afgelegd hadden, is terecht gegeven.

Datum: 2 februari 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106396

Beroep tegen schriftelijke berisping; HBO

Datum: 23 juni 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106184

Beroep tegen schriftelijke berisping; HBO

Datum: 26 mei 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106136