Uitspraken

Resultaten

10 van 209 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109519)

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109518

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109518)

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109519

Beroep tegen berisping gegrond. Er is sprake van plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 3 november 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109442

Beroep tegen berisping gegrond, omdat het plichtsverzuim samenhangt met functioneringsproblematiek.

Datum: 28 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109513

Beroep tegen berisping ongegrond. Het handen schudden van leerlingen tijdens corona levert plichtsverzuim op.

Datum: 26 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109594

Beroep tegen schorsing als examinator gegrond. De examinering van een studente, met wiens vader de werknemer een werkrelatie heeft, levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109194)

Datum: 26 januari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109193

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en er is geen sprake van plichtsverzuim. (zie ook 109193)

Datum: 26 januari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109194

Beroep tegen berisping gegrond omdat geen sprake is van plichtsverzuim.

Datum: 8 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109684

Beroep tegen berisping ongegrond. Het niet in overleg treden met de werkgever na melding lichte coronaklachten levert plichtsverzuim op.

Datum: 14 juni 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021003202