Uitspraken

Resultaten

10 van 209 resultaten weergegeven

Het ontslag wegens onregelmatigheden bij het opstellen van diploma's is niet proportioneel, omdat andere betrokkenen niet zijn ontslagen; de werkgever mocht wel een schorsing opleggen.

Datum: 2 juli 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106686

Verzoek voorlopige voorziening om salarisdoorbetaling na ontslag op staande voet afgewezen.

Datum: 8 juli 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106863

Ontslag wegens plichtsverzuim houdt geen stand, omdat niet vastgesteld kan worden of de ontslagbeslissing is gebaseerd op deugdelijk onderzoek door de bedrijfsarts.

Datum: 17 augustus 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106719

De berisping wegens grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een leidinggevende is terecht.

Datum: 6 augustus 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106702

Beroep tegen ontslag wegens dringende reden; VO

Datum: 24 november 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106438

Beroep tegen inhouding loon als disciplinaire maatregel; VO

Datum: 1 juli 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106114

Beroep tegen een berisping; VO

Datum: 8 mei 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106128

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige reden; VO

Datum: 10 februari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105953

Beroep tegen schriftelijke berisping; VO

Datum: 24 januari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105924

Beroep tegen strafontslag subsidiair ontslag om gewichtige reden, en schorsing; VO

Datum: 24 december 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105936