Uitspraken

Resultaten

10 van 209 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping; PO

Datum: 12 september 2007
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103340

Beroep tegen berisping; PO

Datum: 15 februari 2005
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102722

Beroep tegen disciplinair ontslag; PO

Datum: 18 januari 2005
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102695

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige omstandigheden en tegen schorsing als ordemaatregel; PO

Datum: 9 juli 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106238

Beroep tegen schorsing HBO

Datum: 4 november 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103783

Beroep tegen waarschuwing HBO

Datum: 23 oktober 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103866

Beroep tegen berisping; HBO

Datum: 25 juli 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103750

Beroep tegen berisping en overplaatsing; HBO

Datum: 20 mei 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103683

Beroep tegen disciplinaire maatregel; HBO

Datum: 7 maart 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103487

Vereenvoudigde behandeling beroep tegen berisping; HBO

Datum: 3 maart 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103682