Uitspraken

Resultaten

10 van 303 resultaten weergegeven

Klacht van een werknemer over intimidatie en onheuse bejegening na ziekmelding is ongegrond, omdat hetgeen waarover zij klaagt, niet gebleken is.

Datum: 17 mei 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107113

Om goed te kunnen vormgeven aan een zorgplicht is een goede administratie een randvoorwaarde.

Datum: 1 juni 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106990

School mag aanvullende criteria stellen voor het doorstromen van havo naar vwo.

Datum: 19 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107820

Een schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten een leerling op basis van het afgesproken plaatsingssysteem niet toe te laten tot de school van eerste voorkeur.

Datum: 2 augustus 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107779

Als er zorg is bij ouders over een docent en de school deelt die zorg, dan is het goed om daarover zo snel mogelijk in gesprek te gaan.

Datum: 11 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107586

Bij de indeling van leerlingen in een nieuwe combinatiegroep, moet de school een zorgvuldige procedure volgen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107051

Een goed werkgever voert met zijn werknemer (docent) het gesprek over ontstane verwijdering tussen de docent en zijn team.

Datum: 9 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107014

Klacht over valselijk beschuldigen van ouder. Niet gebleken dat de beschuldiging onjuist was.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107720

Klacht over de weigering om de herkansing van een schoolexamen in te halen, is ongegrond.

Datum: 19 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108033

Ook bij lokale afspraken over een matchings- en plaatsingsprocedure moet het schoolbestuur informatie geven over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit om een leerling niet toe te laten.

Datum: 28 september 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107284