Uitspraken

Resultaten

10 van 16 resultaten weergegeven

Advies 08.015 LKC

Datum: 16 mei 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De klacht over de weigering om te herkansen is niet-ontvankelijk, omdat de Commissie geen beroepsinstantie is.

Datum: 14 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107911

School heeft niet onjuist gehandeld bij onder andere communicatie met moeder, inzage in leerlingdossier en school mocht over haar zorgen naar aanleiding van veelvuldig verzuim AMK-meldingen doen.

Datum: 16 december 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106751

Een vo-school die een leerling met ADD en DCD uitbesteedt aan een roc moet nagaan of extra ondersteuning voor de leerling noodzakelijk is.

Datum: 6 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106787

Klacht dat school partij koos voor de ex-echtgenoot van klaagster, de zoon van klaagster hardhandig is verwijderd, het weglopen van klaagsters zoon niet adequaat is opgepakt en de zoon bij terugkeer op school geen begeleiding is geboden; PO

Datum: 29 juli 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105737

06.056; PO

Datum: 27 juli 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

037; VO

Datum: 12 juni 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 06.035

De opleiding heeft gedaan wat verwacht mocht worden om de studieloopbaan binnen goede banen te leiden.

Datum: 9 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107543

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 7 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

Klacht over gebrek aan interesse, onheuse bejegening en AMK-melding; PO

Datum: 25 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106180