Uitspraken

Resultaten

10 van 26 resultaten weergegeven

Beroep tegen disciplinaire schorsing; BVE

Datum: 27 juni 2006
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103157

Bezwaar tegen schorsing en ontslag

Datum: 3 juli 2008
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 08.001

De vaststaande feiten die tot plichtsverzuim leiden, zijn niet zodanig dat de schorsing als disciplinaire maatregel hierbij past.

Datum: 28 november 2016
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107334

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond, omdat de werkgever de voornemenprocedure niet heeft gevolgd

Datum: 10 juli 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108476

Beroep tegen disciplinaire schorsing; HBO

Datum: 17 maart 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106058

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel; BVE

Datum: 17 januari 2005
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102665

Beroep tegen disciplinaire schorsing zonder behoud van salaris; BVE

Datum: 23 december 2004
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102629

Beroep tegen schorsing HBO

Datum: 4 november 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103783

Beroep tegen disciplinaire maatregel; HBO

Datum: 7 maart 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103487

103559 Beroep tegen disciplinaire schorsing HBO

Datum: 14 januari 2008
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)