Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Ontslag wegens gewichtige omstandigheden (verstoorde arbeidsrelatie) dan wel ongeschiktheid is niet toegestaan, omdat de ontslaggronden onvoldoende zijn gebleken. De schorsing houdt ook geen stand omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 8 april 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106562

Beroep tegen verlengde schorsing en ontslag gewichtige omstandigheden; VO

Datum: 8 januari 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104309

Beroep tegen verlenging schorsing als ordemaatregel; VO

Datum: 20 mei 2009
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103960

Vereenvoudige behandeling beroep tegen schorsing; MBO

Datum: 12 november 2007
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 103505

102876 Beroep tegen ontslag wegens onvoldoende functioneren en tegen twee schorsingen als ordemaatregel BVE

Datum: 24 augustus 2005
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)

schorsingen PO

Datum: 6 april 2004
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102474 / 102493 Beroep tegen ontslag wegens gewichtige omstandigheid en tegen 2 orde

Bezwaar tegen schorsing en ontslag wegens ongeschiktheid

Datum: 7 december 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104657

Bezwaar tegen toegangontzegging, schorsing en voorgenomen ontslag

Datum: 23 september 2010
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 104607

Beroep tegen twee schorsingen gegrond vanwege een vormfout respectievelijk onvoldoende grond.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107502/107581

De opgelegde schorsing houdt geen stand, omdat de verweerprocedure niet is gevoerd.

Datum: 22 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107172