Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

De berisping is niet gerechtvaardigd, omdat de werkgever in korte tijd een fors aantal ingrijpende maatregelen op de werknemer heeft ingezet. De opgelegde schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107156

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is gegrond, omdat het schorsingsbesluit te laat schriftelijk is bevestigd.

Datum: 9 april 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108070

De arbeidsverhouding is zo ernstig verstoord dat de werkgever de werknemer heeft kunnen schorsen en ontslaan.

Datum: 25 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107256/107316

Beroepen (2) tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 11 februari 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105576/105577

Verzoek voorlopige voorziening tot wedertewerkstelling; HBO

Datum: 16 juni 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106250

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden en tegen vrijstelling van werkzaamheden; HBO

Datum: 14 maart 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106049/106052

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens gewichtige reden; HBO

Datum: 8 augustus 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105753

Beroep tegen overplaatsing; HBO

Datum: 27 februari 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105542

Beroep tegen (verlenging) schorsing als ordemaatregel HBO

Datum: 20 december 2002
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102101/102149

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel.

Datum: 14 november 2002
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102124