Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Beroep tegen een schorsing als ordemaatregel; BVE

Datum: 6 juli 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104430

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; BVE

Datum: 5 juli 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104481

Beroep tegen voornemen ontslag en tegen schorsing; BVE

Datum: 7 juni 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104403

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid; BVE

Datum: 20 januari 2010
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104280

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; de inhoud van de e-mailwisseling tussen de docent en een minderjarige leerlinge was voldoende reden om een onderzoek in te stellen.

Datum: 11 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108633

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat er onvoldoende grond voor de schorsing was.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108550

Het beroep tegen de schorsing als ordemaatregel is niet-ontvankelijk omdat de werknemer vanwege de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst geen belang meer heeft bij een uitspraak.

Datum: 30 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106775

Ontslag wegens ongeschiktheid en schorsing houden geen stand, omdat de werkgever de voornemenprocedure uit de cao niet heeft gevoerd.

Datum: 27 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106972

Ontslag wegens plichtsverzuim is een te zware straf. De schorsing van de werknemer in afwachting van zijn ontslag is niet onjuist.

Datum: 9 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106966 - 106846

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat de verweerprocedure niet gevolgd is. De ontheffing van een deel van de werkzaamheden is een schorsing.

Datum: 14 juni 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108701