Uitspraken

Resultaten

10 van 127 resultaten weergegeven

Beroep tegen verlenging schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat niet is gebleken dat het besluit bevoegd is genomen.

Datum: 7 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108643

Voorlopige voorziening tot schorsing van de opgelegde schorsing van een overgeplaatste werknemer is afgewezen omdat er onvoldoende indicaties zijn voor terugkeer.

Datum: 21 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106995

De beroepen tegen de schorsing als ordemaatregel zijn niet-ontvankelijk, omdat de arbeidsovereenkomst is ontbonden waardoor de werknemer geen belang meer heeft bij een uitspraak.

Datum: 29 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106961/106974

Verzoek om opheffing van een schorsing afgewezen. De werkgever dient zijn onderzoek ongestoord af te kunnen ronden.

Datum: 14 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109229

Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingesteld.

Datum: 3 april 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107501

Beroep tegen vermeende schorsing als ordemaatregel niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een schorsing.

Datum: 6 mei 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109101

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel gegrond vanwege niet volgen verweerprocedure respectievelijk gebrek aan noodzaak.

Datum: 18 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108490/ 108540

Bezwaar tegen verlengde schorsing gegrond. Een verlenging is een nieuw besluit tot schorsing waarop de verweerprocedure van toepassing is.

Datum: 11 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108984

Beroep tegen schorsing gegrond. Afwezigheid van de werknemer tijdens het onderzoek was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 17 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108992

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; klachten van ouders en niet meewerken aan competentie-onderzoek zijn voldoende reden voor schorsing.

Datum: 13 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108908