Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Beroep tegen verlenging schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat niet is gebleken dat het besluit bevoegd is genomen.

Datum: 7 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108643

Voorlopige voorziening tot schorsing van de opgelegde schorsing van een overgeplaatste werknemer is afgewezen omdat er onvoldoende indicaties zijn voor terugkeer.

Datum: 21 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106995

Beroepen van twee werknemers tegen schorsing als examinator gegrond. De besluiten zijn niet bevoegd genomen en de verweerprocedure is niet gevolgd.

Datum: 20 januari 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108951

Beroepen van twee werknemers tegen schorsing als examinator gegrond. De besluiten zijn niet bevoegd genomen en de verweerprocedure is niet gevolgd.

Datum: 20 januari 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108952

Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingesteld.

Datum: 3 april 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107501

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 25 juni 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108982

Beroepen tegen twee schorsingen niet-ontvankelijk, omdat de besluiten zijn ingetrokken en de werknemer feitelijk nog werkzaamheden verricht.

Datum: 29 juni 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109018/109120

De beroepen tegen de schorsing als ordemaatregel zijn niet-ontvankelijk, omdat de arbeidsovereenkomst is ontbonden waardoor de werknemer geen belang meer heeft bij een uitspraak.

Datum: 29 januari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106961/106974

Verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen, omdat er geen spoedeisend en zwaarwegend belang is voor de werknemer.

Datum: 17 juni 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109298

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 21 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109349