Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Beroep tegen drie schorsingen werknemer deels (on)gegrond. Twee schorsingen zijn op formele gronden onjuist; een schorsing houdt stand.

Datum: 13 mei 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109096/109149

Verzoek om opheffing van een schorsing afgewezen. De werkgever dient zijn onderzoek ongestoord af te kunnen ronden.

Datum: 14 april 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109229

Beroep tegen vermeende schorsing als ordemaatregel niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een schorsing.

Datum: 6 mei 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109101

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel gegrond vanwege niet volgen verweerprocedure respectievelijk gebrek aan noodzaak.

Datum: 18 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108490/ 108540

Bezwaar tegen verlengde schorsing gegrond. Een verlenging is een nieuw besluit tot schorsing waarop de verweerprocedure van toepassing is.

Datum: 11 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108984

Beroep tegen schorsing gegrond. Afwezigheid van de werknemer tijdens het onderzoek was niet dringend noodzakelijk.

Datum: 17 december 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108992

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; klachten van ouders en niet meewerken aan competentie-onderzoek zijn voldoende reden voor schorsing.

Datum: 13 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108908

Bezwaar tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; er was voldoende reden om een onderzoek in te stellen en daarbij was de aanwezigheid van de werknemer op school niet gewenst.

Datum: 18 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108890

Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond.

Datum: 17 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109430

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De inhoud van een aan een collega gestuurd WhatsApp-bericht was geen reden om de werknemer te schorsen.

Datum: 12 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109482