Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening inhoudende opheffing schorsing.

Datum: 20 september 2002
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102125

Beroep tegen twee schorsingen als ordemaatregel .

Datum: 21 februari 2002
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102127

05.145; PO

Datum: 27 maart 2006
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Beroep tegen ontslag wegens gewichtige reden/plichtsverzuim/onbekwaamheid en tegen schorsing; BVE

Datum: 29 september 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106255

Beroep (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

Datum: 14 november 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105871/105939

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel in afwachting van ontbinding; BVE

Datum: 12 juli 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105681

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; BVE

Datum: 3 juni 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105709

Het ontslag wegens onregelmatigheden bij het opstellen van diploma's is niet proportioneel, omdat andere betrokkenen niet zijn ontslagen; de werkgever mocht wel een schorsing opleggen.

Datum: 2 juli 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106686

Schorsing als ordemaatregel van meer dan vier weken is niet noodzakelijk en te lang.

Datum: 1 april 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106596

Beroep tegen schorsing bij wijze van ordemaatregel, verlenging schorsing en onvrijwillige overplaatsing; VO

Datum: 15 oktober 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106272 / 106326