Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige reden; VO

Datum: 10 februari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105953

Beroep tegen strafontslag subsidiair ontslag om gewichtige reden, en schorsing; VO

Datum: 24 december 2013
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105936

Verzoek voorlopige voorziening wedertewerkstelling BVE

Datum: 22 juni 2004
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102572

103432 Beroep tegen schorsing als ordemaatregel PO

Datum: 8 juni 2007
Door: Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 jan. 2017)

Verzoek voorlopige voorziening in het kader van schorsing als ordemaatregel afgewezen.

Datum: 3 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106792

Beroep tegen ontslag wegens plichtsverzuim/gewichtige omstandigheden en tegen schorsing als ordemaatregel; PO

Datum: 9 juli 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106238

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; PO

Datum: 12 juni 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106138

Beroep tegen schorsing bij wijze van ordemaatregel; PO

Datum: 29 april 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106170

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; PO

Datum: 14 maart 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106010

Beroep tegen schorsing en verlengde schorsing; PO

Datum: 30 januari 2014
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106035