Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening inhoudende opheffing van een schorsing.

Datum: 11 maart 2003
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102209

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel ongegrond, omdat daarvoor voldoende redenen waren.

Datum: 23 maart 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107991-108080

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is gegrond, omdat de werknemer niet vooraf zijn zienswijze kon indienen

Datum: 16 juli 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108216

De werkgever heeft de werknemer kunnen schorsen om onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

Datum: 10 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107592

De dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden is gelijk te stellen aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107651

De werkgever mocht de werknemer schorsen na een heftige woordenwisseling met de directeur van het instituut.

Datum: 12 juni 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107541

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is ongegrond, omdat er voldoende redenen voor waren.

Datum: 8 oktober 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108308

Beroep tegen een schorsing. Het eenzijdig vrijstellen van werkzaamheden is feitelijk een schorsing.

Datum: 28 september 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108301

Beroep tegen overplaatsing en berisping wegens weglopen leerlingen gegrond. Beroep tegen schorsing niet-ontvankelijk.

Datum: 15 oktober 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108263

De ontheffing uit de taken wordt gelijkgesteld aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 6 maart 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107486