Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van een schorsing als ordemaatregel afgewezen omdat het gedrag van de werknemer heeft geleid tot onrust bij studenten en hij niet open stond voor overleg om meer onrust te voorkomen.

Datum: 21 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107547

De werkgever heeft de werknemer nogmaals mogen schorsen om nader onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

Datum: 10 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107674

Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen omdat de beslissing tot schorsing inmiddels is ingetrokken.

Datum: 21 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107808

Bezwaar tegen schorsing en ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie.

Datum: 22 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107740/107799

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond vanwege een vormfout. Beroep tegen tweede en derde schorsing ongegrond omdat daarvoor voldoende redenen waren.

Datum: 4 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107833/107861/107922

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel. Omdat de werknemer tegenstrijdige verklaringen had afgelegd, was er voldoende reden voor nader onderzoek en voor schorsing van de werknemer.

Datum: 22 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107966

Het ontslag wegens plichtsverzuim is te zwaar, omdat andere betrokkenen niet gestraft zijn. De schorsing in afwachting van het ontslag is niet onjuist.

Datum: 9 november 2015
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 106940

Verzoek voorlopige voorziening om te worden toegelaten tot de werkplek toegewezen, omdat de reden voor afwezigheid is komen te vervallen.

Datum: 8 december 2015
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 107062

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108527

Beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 26 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108335