Uitspraken

Resultaten

10 van 132 resultaten weergegeven

Vereenvoudigde behandeling; klacht over handelwijze bestuur inzake schorsing werknemer; PO

Datum: 17 november 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106513

Beroep tegen een schorsing als ordemaatregel

Datum: 29 januari 2004
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102431

Beroep tegen schorsing bij wijze van ordemaatregel en ontslag wegens plichtsverzuim; BVE

Datum: 19 januari 2004
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 102414

Verzoek voorlopige voorziening om opheffing schorsing; PO

Datum: 26 september 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105558

Beroepen (2) tegen ontslag schorsing als ordemaatregel en ontslag wegens gewichtige redenen; VO

Datum: 4 april 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105229 / 105230

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel; VO

Datum: 3 april 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105219

Beroepen (2) tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO

Datum: 1 september 2011
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 104944 / 104968

Verzoek voorlopige voorziening om opheffing schorsing; BVE

Datum: 3 september 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105514

Beroepen (2) tegen schorsing en ontslag wegens ongeschiktheid, subsidiair wegens redenen van gewichtige aard; BVE

Datum: 28 juni 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105372 / 105373

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging schorsing; BVE

Datum: 27 april 2012
Door: Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO (tot 1 jan. 2017)
Publicatienummer: 105251